30 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ppłk Tomasz Pyra oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik Jarosław Myśliński podpisali porozumienie w zakresie współdziałania przy zatrudnieniu skazanych w ramach programu "Praca dla więźniów".

Skazani zostaną zatrudnieni w formie nieodpłatnej przy pracach na cele społeczne wykonywanych na terenie Nadleśnictwa Prudnik na stanowisku pracownika gospodarczego. Poprzez podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Prudnik a Zakładem Karnym w Nysie skazani będa mieli możliwość pracy społecznie użytecznej, która jest jednym z głównych oddziaływań resocjalizacyjnych w obrzarze deficytów skazanych, jak i wtórnej ich socjalizacji do społeczeństwa.

Tekst: chor. Mroczka Mateusz
Zdjęcia: st. chor. Maciej Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej