W 82. rocznicę zdradzieckiej napaści Armii Czerwonej na walczącą z Niemcami Polskę, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie kpt. Sebastian Jankowicz uczestniczył w lokalnych obchodach, które odbyły się pod pomnikiem Patriotów Polskich w Nysie.

W tych tragicznych czasach okupant sowiecki aresztował ponad 200 tysięcy Polaków, celował w inteligencję: oficerów Wojska Polskiego, policjantów, prawników, nauczycieli. Masowe wywózki na Syberię i do Kazachstanu objęły około milion 350 tysięcy naszych rodaków. Tym, którzy przeżyli Stalin zgotował nieludzkie warunki życia - tylko dlatego, że nie wstydzili się, że są Polakami. Cześć ich pamięci.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej