Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nysie rozpoczęły się o godz. 9.30 Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej. Zakład Karny w Nysie reprezentował Dyrektor płk Mirosław Ligęza.

Główne obchody święta Konstytucji odbyły się pod pomnikiem Patriotom Polskim, pod który przy akompaniamencie muzyki marszowej udali się uczestnicy uroczystości. Pomimo deszczowej pogody mieszkańcy Nysy nie zawiedli gromadząc się pod pomnikiem. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz. W celu uświetnienia obchodów grupa rekonstrukcyjna w ubiorach historycznych z czasów uchwalenia Konstytucji oddała salwy z karabinów oraz z armat. W skupieniu wysłuchano okolicznościowych wierszy i pieśni.

Wieńce złożyło ponad pięćdziesiąt delegacji, m.in. posłowie na Sejm RP, władze samorządowe, służby mundurowe wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosławem Ligęzą w asyście Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusza Mormula i Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nysie bryg. Arkadiusza Kuśmierskiego oraz przedstawiciela administracji celno-skarbowej nadkom. Piotra Kraczmara. Wśród licznych delegacji byli także przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, związków oraz młodzież z okolicznych szkół.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej