Od 60 lat w Zakładzie Karnym w Nysie odbywa się kształcenie osadzonych. W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęło 165 słuchaczy w 8 oddziałach szkolnych.

Skazani mają możliwość kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym, zdobycia zawodu w Szkole Policealnej -  technik informatyk oraz  na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym - mechanik monter maszyn i urządzeń lub operator obrabiarek skrawających.

W spotkaniu z nowoprzyjętymi słuchaczami uczestniczyli Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie: ppłk Jan Pietrzyk i kpt. Sebastian Jankowicz,  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Tomasz Syposz oraz kadra penitencjarna i pedagogiczna.

W czasie spotkania omówiono organizację toku zajęć szkolnych, który jest dostosowany do porządku wewnętrznego zakładu, z tego powodu kształcenie odbywa się w systemie dwuzmianowym. Taka forma kształcenia osadzonych daje możliwość jednoczesnego kształcenia się oraz podjęcia pracy.

W kształceniu osób pozbawionych wolności szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu, który w znaczący sposób ma pomóc skazanym w powrocie do społeczeństwa. Dlatego też działalność szkoły na terenie jednostki penitencjarnej należy rozpatrywać jako jeden z integralnych składników procesu resocjalizacji.

Tekst i zdjęcie: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej