29 kwietnia br. na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyła się, zorganizowana przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czerebę, odprawa służbowa dla wychowawców w całości poświęcona problematyce kształcenia osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Nysie, którym zarządza płk Mirosław Ligęza, jest jedyną jednostką okręgu opolskiego, gdzie osadzeni mają możliwość zdobycia zawodu na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodach metalowych oraz ukończenia Liceum Ogólnokształcącego z możliwością przystąpienia do egzaminu dojrzałości. W trakcie spotkania Dyrektor CKU Tomasz Syposz omówił aktualną ofertę kształcenia skazanych kierowanych do nauczania. Zwrócił też uwagę na możliwości zdobycia zawodu na innych kierunkach na terenie kraju, w tym także przez osadzonych odbywających karę w zakładach karnych dla recydywistów. Ponadto przedstawił przyszłe plany związane z doposażeniem w nowe maszyny i urządzenia warsztatów szkolnych.

W spotkaniu uczestniczyli specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu: kpt. Magdalena Jankowska-Guściora, kpt. Marcin Gomoła oraz dr Mariusz Snopek. Przypomnienia najważniejszych przepisów regulujących zasady kierowania skazanych do nauczania dokonał kierownik działu penitencjarnego nyskiej jednostki kpt. Radosław Maczuga, który zwrócił uwagę na możliwość łączenia przez osadzonych pracy z kształceniem. Natomiast trener koordynator aplikacji Noe.NET z poziomu jednostki mł. chor. Paweł Maciuch przedstawił w praktyczny sposób przebieg pełnego procesu rekrutacji w oparciu o system informatyczny. Uczestnicy odprawy mieli również możliwość zwiedzenia obiektu szkoły oraz miejsc zatrudnienia osadzonych.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej