Od kilku już lat kadra więzienna nyskiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z form pomocy jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem, aby pomóc Mateuszowi.

Ten rezolutny chłopak ma bardzo poważną wadę wzroku, cierpi na zanik nerwów wzrokowych. Zainicjowana przez funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Nysie akcja ma bardzo ważny aspekt wychowawczy. Szczególne wrażenie na ludziach wywierają choroby dzieci. Dotyczy to również skazanych, którzy chętnie włączają się w tego typu przedsięwzięcia. Bezinteresowna pomoc drugiej osobie ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi. Osoby pozbawione wolności uczą się, że liczy się każda pomoc.

Taka akcja ma również wymiar edukacji ekologicznej, która w Zakładzie Karnym w Nysie zajmuje ważne miejsce w prowadzonych oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby więźniów, uwrażliwienie ich na potrzeby innych oraz edukacja w zakresie kształtowania postaw pro-ekologicznych. Dzięki akcji wyrabiany jest nawyk selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym dbania o środowisko  -  mówi koordynator i pomysłodawca akcji zbierania zakrętek na terenie jednostki, wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej por. Agnieszka Czarny.

Forma pomocy, w którą angażowani są skazani, to jedna z prób przywracania ich społeczeństwu, jak również przykład kształtowania w nich pozytywnych postaw społecznych i moralnych.
    
Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Film - Nakręć się w Nysie - dostępny w załączniku poniżej

slajd_nakręć się.jpg

Rozmiar: 85.7 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej