W Zakładzie Karnym w Nysie zakończył się kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem dwunastu osadzonych uzyskało kwalifikacje w zawodzie spawacza.

logo-materialy-power.jpg

Kadra penitencjarna Zakładu karnego w Nysie podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie szans na odnalezienie się osadzonych na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.  Przykładem tego jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w  Zakładzie Karnym w Nysie grupa dwunastu skazanych ukończyła kurs spawacza aluminium metodą TIG, w czasie którego kursanci  mieli okazję nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie spawacza, ale również w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy wziąć udział w zajęciach aktywizacji zawodowej.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej