Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się, co następuje:

1. Przedłużam czas trwania do 29.05.2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Nysie oraz Oddziału Zewnętrznego w Prudniku ograniczeń, wprowadzonych zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Zakładu karnego w Nysie z dnia 17.03.2020 r., tj. wstrzymuje się:
1) zatrudnienie osadzonych  poza terenem zakładu karnego,
2) udzielanie osadzonym widzeń,
3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej