W Zakładzie Karnym w Nysie zakończył się kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności, sfinansowany ze środków unijnych.

logo-materialy-power.jpg

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, w nyskim zakładzie karnym grupa dwunastu skazanych zdobyła kwalifikacje w zawodzie montera izolacji cieplnej. Popularny "ociepleniowiec" jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy.

W czasie kursu uczestnicy nie tylko  mieli możliwość  zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, zostali także zapoznani z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli także w zajęciach aktywizacji zawodowej.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: mł. chor. Mateusz Mroczka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej