Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ppłk Tomasz Pyra uczestniczył w uroczystości inauguracyjnej rok akademicki 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, która odbyła się 8 października br. w Nyskim Domu Kultury.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, JM Rektor nyskiej uczelni dr inż. Przemysław Malinowski przywitał licznie zgromadzonych gości. W czasie swojego wystąpienia zdał relacje z dzielności uczelni w poprzednim roku oraz wręczył medale i odznaczenia osobom zasłużonym, które przyczyniły się do rozwoju nyskiej uczelni. Kolejno przemawiali zabierali zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Rajmund Miller, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, radny do sejmiku województwa opolskiego Norbert Krajczy. W kulminacyjnej części nastąpiła immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego rocznika. W imieniu studentów głos zabrał p.o. przewodniczący samorządu studenckiego Paweł Dymowski.
Na zakończenie części oficjalnej zebrani mieli możliwość wysłuchania przepięknego wykonania przez chór akademicki Gaudeamus Igitur.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej