Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu maturalnego przystąpiło 13 słuchaczy.

Egzaminy rozpoczęły się, tak jak w całej Polsce, 4 maja 2018 r. punktualnie o godzinie 9.00. Termin ich zakończenia przewidywany jest na 21 maja 2018 r. Sam egzamin nie różni się od tych przeprowadzanych na wolności. Skazani zdają obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wybrany przez słuchacza przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne.                   

Dostrzegalne jest pewne napięcie i zdenerwowanie wśród absolwentów przystępujących do matury. Co świadczy o poważnym podejściu do tematu egzaminu 

- twierdzi mgr Tomasz Szyposz dyrektor nyskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie jest publiczną szkołą dla dorosłych, w której obowiązuje taka sama podstawa programowa, jak w szkołach na wolności. Cykl kształcenia trwa 3 lata. Obecnie do szkoły uczęszcza 179 słuchaczy. W dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania oraz na świadectwach ukończenia szkoły nie ma żadnej informacji o tym, że słuchacz ukończył ją w warunkach pozbawienia wolności.

Funkcjonowanie szkoły na terenie zakładu karnego należy rozpatrywać jako jeden z integralnych składników procesu resocjalizacji. Szkoła została powołana w celu przygotowania skazanych do życia zgodnie z normami etycznymi i moralnymi obowiązującymi w społeczeństwie.  Zdobycie wykształcenia daje absolwentom możliwość podjęcia pracy lub dalszego kształcenia. Wielkim atutem szkoły jest jej akceptacja wśród uczniów oraz ich duże zaangażowanie w proces dydaktyczny i wychowawczy.

We wrześniu br. rozpocznie się kolejny rok szkolny 2018/2019. Nabór już trwa do:
- Liceum Ogólnokształcącego, semestr 1 – czas trwania nauki 3 lata.
- Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, semestr 1, mechanik monter maszyn i urządzeń – czas trwania nauki 1 rok 6 m-cy.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej