Rozpoczęcie roku szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie.

Kształcenie osób dorosłych jest specyficznym rodzajem oświaty, a taki właśnie występuje na terenie Zakładu Karnego w Nysie. W szkołach tego typu rok szkolny rozpoczyna się i kończy dwukrotnie.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest jedyną placówką tego typu w okręgu opolskim i jedną z osiemnastu w Polsce. Od 1 lutego 2018 r. miało miejsce kolejne rozpoczęcie edukacji przez osoby pozbawione wolności. Tym razem początki swojej edukacji podjęli słuchacze na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie: operator obrabiarek skrawających CNC – dwa oddziały oraz w oddziale Szkoły Policealnej w zawodzie: technik informatyk. Efektem finalnym, w obu przypadkach, jest egzamin państwowy nadający uprawnienia do wykonywania tych zawodów.

Należy wspomnieć, że CKU jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym upoważnienie do przeprowadzania egzaminów państwowych, wydanym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Na terenie nyskiej placówki oświatowej w 10 oddziałach od 1 lutego 2018 r. kształcić się  będzie 191 słuchaczy, w tym 72, którzy dopiero rozpoczynają edukację. Kształcenie będzie prowadzone w 3 oddziałach LO, 6 oddziałach KKZ w zawodach: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających CNC oraz w 1 oddziale Szkoły Policealnej w zawodzie: technik informatyk.

Tekst: mgr Tomasz Syposz
Zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Film - Czas na naukę - dostępny w załączniku poniżej

slajd_czas na&nbspnaukę.jpg

Rozmiar: 65.5 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej