11 października br. na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyły się uroczystości okazji 60. rocznicy utworzenia placówki szklonej.

W tym ważnym dla historii szkoły i całej jednostki święcie uczestniczył Tomasz Iwasiewicz, główny wizytator Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie , mjr Anna Giemza-Piórkowska, specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, płk Leszek Czereba Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu. Władze samorządowe i lokalne reprezentował Starosta Powiatu Nyskiego Andrzej Kruczkiewicz oraz Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.    

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła i Przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Opolu Danuta Malkusz.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także emerytowani dyrektorzy, którzy kierowali nyską jednostką: płk. w st. spocz. Mirosław Rasławski oraz placówką szkolną: mgr Władysław Bodzioch i mgr Aleksander Ryba wraz z ówczesnym gromem pedagogicznym.

W uroczystych obchodach uczestniczyli także specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu kpt. Magdalena Jankowska-Guściora, kpt. Marcin Gomoła, dr Tomasz Drewniak Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego, przedstawiciele firmy współpracujących na co dzień z Zakładem Karnym w Nysie, kierownictwo jednostki wraz z kadrą penitencjarną i gronem pedagogicznym.

W imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jaceka Kitlińskiego list gratulacyjny odczytał Tomasz Iwasiewicz. Do gratulacji dołączył się także płk Leszek Czereba. Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza nawiązał do historycznego dekretu z 1919 roku Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego o powstaniu Straży Więziennej, w którym to kształcenie osadzonych znalazło się na czołowym miejscu. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła. Miłym akcentem było uhonorowanie płk. w st. spocz. Mirosława Rasławskiego okolicznościową odznaką "100-lecia polskiego więziennictwa". Rys historyczny działalności szkoły przedstawił w formie prezentacji Dyrektor Szkoły mgr Tomasz Syposz. Uroczystość stała się też okazją do złożenia kadrze nauczycielskiej życzeń z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia placówki. Nowoczesne wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni lekcyjnych jest doskonałym uzupełnieniem wszelkich działań resocjalizacyjnych podejmowanych przez nyski zakład karny. O wynikach edukacyjnych szkoły niech świadczy fakt, że słuchacze regularnie przystępują do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, które zdają z dobrymi wynikami.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: mł. chor. Mateusz Mroczka

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej