Tradycyjnie, w drugą sobotę października na Jasną Górę z całej Polski przybyli funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy i ich rodziny.

W uroczystościach uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła oraz Andrzej Kołodziejski – przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność".

Wśród pielgrzymów była także grupa funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin z okręgu opolskiego na czele z płk. Arturem Koczerbą oraz księdzem kapelanem Lotarem Rostkiem, na co dzień pełniącym posługę duszpasterską w Zakładzie Karnym w Nysie. Wśród tej grupy pielgrzymów byli tacy, którzy od wielu już lat, rokrocznie uczestniczą w spotkaniach jasnogórskich. Zgodnie twierdzą, że jest to przede wszystkim przeżycie duchowe, dające im siłę pełnienia tak odpowiedzialnej służby.

Jasnogórskie spotkanie rozpoczął przemarsz spod Bramy Lubomirskich kompanii honorowej Służby Więziennej, pocztów sztandarowych oraz licznie zgromadzonych pielgrzymów do bazyliki, gdzie odbyła się msza święta pod przewodnictwem naczelnego kapelana więziennictwa księdza Adama Jabłońskiego. Bezpośrednio po mszy świętej odprawiono Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej