Począwszy od dnia 28 marca 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wisniczu przywrócone zostaje udzielanie widzeń zgodnie z limitami określonymi w art 90 pkt 6 i art 91 pkt 8 k.k.w., a także odstępuje się od udzielania widzeń wyłącznie najbliższym członkom rodziny osadzonego oraz od stosowania zabezpieczeń umożliwiających bezpośredni kontakt z odwiedzającym. Utrzymuje się również możliwość spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupuionych podczas widzenia. Jednocześnie wprowadza się na okres 7 dni następujące ograniczenia w udzielaniu widzeń: 

1. w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 1 osoba pełnoletnia i 2 niepełnoletnie albo 2 osoby pełnoletnie i 1 niepełnoletnia;
2. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;
3. widzenia nie podlegają łączeniu;
4. kącik zaba dla dzieci pozostaje zamknięty;
5. przed rozpoczęciem widzenia osadzony i osoby odwiedzające zobowiązane są poddać się pomiarowi temperatury oraz do dezynfekcji rąk;
6. widzenia udzielane są tylko po wcześniejszym zapisaniu się na widzenie, dokonanym za pomocą systemu rejestracji mailowej pod adresem: widzenia_zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 14 662 06 95  - w dni robocze w godzinach 08.00 - 15.00; rejestracja mailowa wymaga potwierdzenia ze strony administracji zakładu karnego. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej