W Muzeum Emigracji w Gdyni 24 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. W jej trakcie ogłoszono zwycięzców konkursu „Zabytek Zadbany”. Jednym z nich został Zakład Karny w Nowym Wiśniczu.

Gospodarzami spotkania byli dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni oraz Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obchody patronatem honorowym objęła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN.

Podczas uroczystości osoby zaangażowane w ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego otrzymały odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszono także zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”. Konkurs „Zabytek zadbany” organizuje od 2011 r Narodowy Instytut Dziedzictwa a został on ustanowiony w 1983 r. przez UNESCO.

Zabytek zadbany” to prestiżowy konkurs, który pełni rolę symbolicznego podziękowania zarządcom i właścicielom zabytków za ich troskę, za ich wkład, za to, że wzbogacają nasze dziedzictwo kulturowe.

Chciałabym życzyć Polsce, aby coraz więcej samorządów rozumiało, czym jest dziedzictwo kulturowe, czym są zabytki i jak ważne są one dla naszej tożsamości - powiedziała wiceminister Magdalena Gawin.

Laureatem konkursu w kategorii "Utrwalanie wartości zabytkowej obiektu" został Zakład Karny w dawnym klasztorze karmelitańskim w Nowym Wiśniczu. Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Jury konkursu: „Dyplom laureata dla Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu za kompleksową, opartą o staranne prace badawcze konserwację dawnego klasztoru karmelitańskiego, przekształconego pod koniec wieku XVIII na więzienie, utrwalenie substancji zabytkowej, ekspozycję historycznych nawarstwień zespołu zabudowy oraz wzorowe zarządzanie obiektem, uwzględniające jego wartość historyczną.”

Przyznanie nagrody dla Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu jest niewątpliwie sukcesem wszystkich osób zaangażowanych i doceniających wartość zabytkową i historyczną tego obiektu. Prace remontowe na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu odbywały się z środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wieloletnia realizacja działań konserwatorskich w tym obiekcie nie byłaby możliwa bez wsparcia Dyrekcji Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie, załogi Wiśnickiego więzienia oraz zaangażowania wszystkich wykonawców prac konserwacyjno-remontowych w jednostce.

Przyznana nagroda pokazuje jak służba więzienna umiejętnie może łączyć funkcję penitencjarno-ochronną z wielkim i odpowiedzialnym zadaniem jakim jest dbanie o historyczną materię byłych zabudowań klasztornych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej