Służba Więzienna była jednym z uczestników konferencji pn.: „Wsparcie osób opuszczających zakłady karne – dobre praktyki w ramach współpracy”

14 września na Zamku w Nowym Wiśniczu zgromadzili się specjaliści reprezentujących różne instytucje, których jednak łączyła jedna kwestia – praca z osobami, które niebawem opuszczą jednostkę penitencjarną, bądź też niedawno ją opuściły.

Spotkanie było wynikiem współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, a jego celem była wymiana dobrych praktyk, a tym samym wzmocnienie współpracy instytucjonalnej w zakresie wspierania osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów karnych. Wśród gości obok reprezentantów instytucji pomocowych oraz przedstawicieli administracji publicznej znaleźli się uczniowie klasy policyjnej II LO w Bochni.

Po powitaniu oraz oficjalnym rozpoczęciu konferencji przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Wicedyrektora WUP w Krakowie, Panią Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, a także zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu – ppłk. Michała Kuśnierza, jako pierwszy wypowiadał się Jacek Matrejek, reprezentujący Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, który podniósł temat współpracy osadzonych z kuratorem. Iwona Pasierb z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła programy wspierające osadzonych w przystosowaniu do obecnego rynku pracy, z kolei Agnieszka Szeliga-Żywioł w imieniu Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja nakreśliła aktualne wyzwania pomocy postpenitencjarnej na przykładzie działalności Centrum Integracji Pro Domo. Uczestnicy mieli także możliwość poznania działalności streetworkerów, pracujących z osobami bezdomnymi na terenie Tarnowa, dzięki wypowiedzi jednego z nich – Jakuba Słowika z Fundacji „Zielona Przystań”. Problem bezdomności w swojej przejmującej wypowiedzi poruszył także Dyrektor Schroniska dla osób bezdomnych.

Z ramienia Służby Więziennej wśród prelegentów pojawiła się mjr Kinga Złonkiewicz, będąca specjalistą do spraw zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Tarnowie, która podjęła temat zatrudnienia skazanych w kontekście nabywania nowych kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy. Kwestia uzależnień, stanowiących istotny problem w powrocie do środowiska wolnościowego, a także oddziaływań terapeutycznych realizowanych w warunkach penitencjarnych została przedstawiona przez kpt Katarzynę Dobrzańską, specjalistą Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Nasza koleżanka podsumowała swoją wypowiedź zdaniem, które może stanowić idealne zwieńczenie całego spotkania: „Patrz przez okno innego człowieka. Próbuj widzieć świat tak, jak go widzi Twój pacjent”.

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak

Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Woźniak, st. szer. Paulina Słowik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej