28 października wiśnicki Zakład Karny wizytował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W wizycie uczestniczył również Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW – płk Andrzej Leńczuk.

Wizytujący mieli możliwość zapoznania się nie tylko z funkcjonowaniem wiśnickiej jednostki, w tym jej struktur, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Oddziału Terapeutycznego, ale również dzięki Dyrektorowi Okręgowemu SW w Krakowie – płk Włodzimierzowi Więckowskiemu oraz dyrektorowi zakładu – ppłk Pawłowi Jastrzębskiemu z historią obiektu, który dzisiaj za sprawą wieloletnich starań kolejnych pokoleń funkcjonariuszy jest powodem do dumy. Przeszłość zaś poprzez odrestaurowane mury i pomieszczenia jest nieodłącznym i namacalnym elementem postrzegania jednostki. Dyrektor Generalny SW odwiedził niedawno oddane do użytku hale produkcyjne działające na terenie zakładu oraz zapoznał się ze specyfiką produkcji. Generał Jacek Kietliński wizytował także będący niemal na ukończeniu nowo budowany pawilon mieszkalny, a także został zapoznany ze stanem aktualnych prac remontowo – konserwatorskich na terenie jednostki.

Tekst: st. szer. Marcin Kalinowski
Zdjęcia: st. szer. Marcin Kalinowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej