Dwie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni gościły w minionym tygodniu w murach wiśnickiego Zakładu Karnego. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży nie tylko z architekturą obiektu, historią, ale także specyfiką pracy w Służbie Więziennej.

Trzydzieścioro dziewięcioro uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni im. Kaziemirza Wielkiego odwiedziło w miniony czwartek i piątek Zakład Karny w Nowym Wiśniczu. W trakcie zwiedzania jednostki uczniowie poznali jej historię, elementy jej architektury. Podczas przygotowanych prezentacji, ale i rozmów z funkcjonariuszami SW zostali zapoznani ze specyfiką pracy w formacji mundurowej, zadaniami jakie wypełnia względem społeczeństwa Służba Więzienna, a także rolą jaką odgrywa w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

Tekst: mł. chor. Marcin Kalinowski

Zdjęcia: mł. chor. Marcin Mikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej