Od czwartego maja w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu sześciu osadzonych przystępuje do egzaminów dojrzałości.


Sześciu uczniów liceum działajacego przy CKU w Nowym Wiśniczu przystapiło w środę 4 maja, tak jak tysiące maturzystów w szkołach wolnościowych, do egzaminu maturalnego. W kolejnych dniach zdawali język polski, matematykę oraz język angielski. Nad właściwym przebiegiem egzaminu dojrzałości czuwa komisja złożona z pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W wiśnickim CKU uczą się osadzeni, którzy uzupełniają wiedzę w Liceum Ogólnokształcącym oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku monter-elektronik, elektryk i blacharz, a także w szkole podstawowej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej