Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego zorganizowali zbiórkę środków finansowych dla lokalnej rodziny

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem - atmosfera zbliżających się świąt sprawia, że tym bardziej myślimy o potrzebujących wsparcia. Warto rozejrzeć się wokół, zasięgnąć informacji na temat osób w różnych, niejednokrotnie bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Zazwyczaj bowiem ci, którzy zostali szczególnie dotkliwie doświadczeni przez los, to osoby skromne, mające trudność, aby poprosić o pomoc.

W okresie świątecznym funkcjonariusze Działu Penitencjarnego zorganizowali zbiórkę pieniędzy, w którą zaangażowała się także Dyrekcja Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Środki finansowe zostały przeznaczone na rzeczy, których najpilniej potrzebowali członkowie rodziny, a następnie dostarczone im przez funkcjonariuszy.

 

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak

Zdjęcia: st. szer. Paulina Słowik, st. szer. Agnieszka Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej