Mimo zimowej aury powodującej trudne warunki drogowe 12 grudnia gościliśmy dużą grupę reprezentującą Krakowską Akademię

Inicjatorem wizyty  był doktor Adam Strzelec, będący opiekunem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pod jego opieką dwudziestu studentów prawa miało możliwość przekroczenia bramy zakładu karnego.

Nasi goście poznali warunki odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego, półotwartego oraz specyfikę oddziału, w którym przebywają tymczasowo aresztowani. Otrzymali wiedzę na temat nauczania, zatrudnienia oraz terapii w warunkach izolacji penitencjarnej. Zadawali mnóstwo pytań związanych z codziennymi obowiązkami wynikającymi z pełnienia służby w dziale penitencjarnym oraz ochrony, toteż przybliżyliśmy im aspekty naszej pracy.

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak

Zdjęcia: mjr Łukasz Polański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej