Funkcjonariusze oraz będący pod ich nadzorem osadzeni z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pomagali w usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień w gminie Gnojnik.

Wielodniowe opadu deszczu spowodowały konieczność udrożnienia zamulonych przepustów, rowów odwadniających, a także  dróg i cieków wodnych na terenie gminy Gnojnik. Dzięki współpracy gminy z Zakładem Karnym grupa kilkunastu skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonała szereg prac ziemnych i porządkowych, które pozwoliły odtworzyć stan ww. obiektów sprzed intensywnych deszczów. Mimo, że sytuacja na rzekach i potokach stabilizuje się, funkcjonariusze SW oraz wyznaczone grupy skazanych pozostają w gotowości, aby w razie potrzeby nieść pomoc.

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Kalinowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej