Na świecie co 35 sekund, a w Polsce co godzinę kolejna osoba słyszy diagnozę: białaczka lub inny nowotwór krwi. Niezależnie od wieku, statusu społecznego, miejsca zamieszkania – każdy może zachorować.

Na szczęście każdy może pomóc.

W Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu od 14 do 17 września 2020 r. zorganizowany został Dzień Dawcy Szpiku. Inicjatywa miała na celu przybliżenie działalności Fundacji DKMS oraz umożliwienie funkcjonariuszom rejestracji w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Przeszczep komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy jest bowiem niejednokrotnie jedyną szansą na życie dla wielu chorych.

Szansa na znalezienie odpowiedniego dawcy oscyluje między 1:20 000 a nawet 1 do kilku milionów. Decyduje zgodność cech tkankowych, których jest ponad 13 000 i mogą występować w milionach kombinacji. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 35 milionów potencjalnych Dawców szpiku.

Duże zainteresowanie wśród funkcjonariuszy

Nie ulega wątpliwości, że im więcej zarejestrowanych, tym większa szansa dla chorych na znalezienie "bliźniaka genetycznego". Funkcjonariusze chętnie przyłączyli się do akcji rejestracji w tutejszej jednostce. Pierwsza partia pakietów rejestracyjnych rozeszła się błyskawicznie i wiele wskazuje na to, że chęć aktywnego niesienia pomocy chorym będzie skutkowała kolejnymi edycjami rejestracji. Jak się okazało niektórzy z naszych funkcjonariuszyli od dawna znajdują się w bazie potencjalnych Dawców oraz aktywnie promują misję Fundacji DKMS wśród znajomych.

 

szer. Agnieszka Woźniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej