W 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu uczczono pamięć ofiar tego wydarzenia.

Tradycyjnie, w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu oddano hołd ofiarom stanu wojennego poprzez zapalenie znicza pod tablicą upamiętniającą grupę 126 osób internowanych w wiśnickim wiezieniu. Celem wprowadzenia stanu wojennego było zatrzymanie i internowanie wcześniej wytypowanych osób powiązanych z demokratyczną opozycją. Internowani za murami wiśnickiego wiezienia przebywali w nim najpóźniej do wczesnej wiosny 1982 roku.

 

Oto lista osób, która była internowana w wiśnickim więzieniu (na podstawie listy IPN):

1. Antosz Andrzej Augustyn (ur. 5 XII 1943) (Kraków), z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” OTV Kraków, internowany 17 XII 1981 - decyzja nr 364, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

2. Apanowicz Kazimierz (ur. l II 1956) (Kraków), inżynier, OOiIPP Petroinform Kraków, pracownik ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 338, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

3. Bant Stanisław Marian (ur. 9 VIII 1939) (Kraków), dyżurny ruchu PKP stacji Kraków - Nowa Huta, przewodniczący „Solidarności” kolejarzy, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 110, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 19 I 1982.

4. Barzyk Wacław (ur. 23 IX 1947) (Kra­ków), dyspozytor Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, wiceprze­wodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 282, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.

5. Batko Jerzy Leszek (ur. 14 V 1957), (Ochojno), rolnik, członek ZW NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 261, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 III 1982.

6. Bąk Andrzej (ur. 9 V 1960) (Kraków), student AGH, działacz NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 367, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 22 I 1982.

7. Blicharz Jan (ur. 8 XII 1942) (Kraków), ślusarz-konserwator, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Krakowskich Zakładach Armatur, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981-decyzja nr 350, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1981, skazany na 1,5 roku pozbawie­nia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

8. Boroń Piotr Maria (ur. 6 VIII 1955) (Kraków), prawnik, pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 300, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 24 III 1982.

9. Borzęcki Andrzej Tadeusz (ur. 1.VI 1932 - zm. 27 X 2003) (Kraków), romanista, pracownik Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Krakowie, członek Prezydium ZR Małopolska, kierownik Sekcji Programowej, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 93, N. Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

10. Brancewicz Henryk (ur. 16 IX 1943) (Kraków), inżynier fizyk, adiunkt AGH, członek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981-decyzjanr375, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

11. Bryniarski Krzysztof (ur. 10 IX 1955) (Kraków), ekonomista, pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego, internowany 19 XII 1981 - decyzja nr 386, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

12. Budner Romuald Marian (ur. 4 XII 1935) (Kraków), kolejarz, dyspozytor w Loko­motywowni Kraków-Płaszów, internowa­ny 15 XII 1981 - decyzja nr 288, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.

13. Bzdyl Krzysztof Kazimierz (ur. 4 III 1950) (Kraków), pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krako­wie, członek KPN, przewodniczący Komitetu Strajkowego MPK, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 262, Nowy Wiśnicz, aresztowany 22 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności.

14. Ciastoń Jerzy (ur. 15 IV 1948) (Kraków), technolog, wiceprzewodniczący KRH, pracownik Sekcji Interwencji ZR Mało­polska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 123, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

15. Ciesielski Andrzej Maksymilian (ur. 7 VII 1947) (Kraków), członek NSZZ „Solidarność”, pracownik etatowy w Sekcji Infor­macji ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 299, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

16. Czajowski Edward Stanisław (ur. 24 V 1925) (Kraków), ekonomista, pracownik „Telekom-Telos”, członek NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 284, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 I 1982.

17. Dawidowicz Krzysztof Jerzy (ur. 6 IV 1955) (Kraków), polonista, filmoznaw­ca, członek SKS, członek Zarządu NZS UJ, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 23, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

18. Dąbrowski Józef (ur. 9 III 1949) (Kra­ków), inżynier mechanik w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, przewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 19 XII 1981 - decyzja nr 109, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

19. Domagała Ryszard Stanisław (ur. 9 V 1934) (Kraków), kierowca, z-ca przewod­niczącego KZ NSZZ „S” MPK Czyżyny, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 347, Nowy Wiśnicz, aresztowany 18 XII 1981 za kierowanie strajkiem 13-14 XII 1981, 13 I 1982 skazany na 2 lata.

20. Dyląg Stanisław Tadeusz (ur. 26 II 1943 - zm. II X 1999) (Kraków), ślusarz, pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Czyżyny, wiceprze­wodniczący KZ „S”, organizator strajku w MPK, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 343, Nowy Wiśnicz, aresztowany 19 XII 1981, skazany w trybie doraźnym na 4 lata pozbawienia wolności.

21. Dzido Ludwik (ur. 12 XII 1938) (Kra­ków), maszynista z Lokomotywowni Kraków-Prokocim, członek KZ NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 111, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

22. Filosek Stanisław Roman (ur. 2 I 1941) (Kraków), walcownik w Hucie im. Lenina, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 356, Nowy Wiśnicz, zwolniony 31 XII 1981. (TW „Kałamarz” – od 1982-1988. 18 stycznia 2006 r. przyznał się do współpracy z SB).

23. Franczyk Jan Leszek (ur. 24 VI 1956) (Kraków), psycholog, członek ChWLP, redaktor „Krzyża Nowohuckiego”, pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 77, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

24. Fricze Jan Krzysztof (ur. 9 VI 1956) (Kraków), (Miłocice k. Słomnik), rolnik, wiceprzewodniczący WKZ NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 257, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

25. Gajdarski Piotr Antoni (ur. 25 VII 1954) (Kraków), pracownik Huty im. Lenina, instruktor KO, członek NSZZ „S”, inter­nowany 15 XII 1981 - decyzja nr 339, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

26. Gądek Kazimierz (ur. 1III 1945) (Kraków-Nowa Huta), elektryk, pracownik NPIP „Montin”, członek NSZZ „S”, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 381, Nowy Wiśnicz, 24 XII 1981 aresztowany za udział strajku w HiL.

27. Gąsiorowski Krzysztof (ur. 22 III 1935) (Kraków), członek kierownictwa KPN ­ Obszar Południe, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 75, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982 (wieloletni współ­pracownik SB m.in. tw „Rawicz”).

28. Godlewski Jan Piotr (ur. 14 IX 1949) (Kraków), inżynier, członek Prezydium KZ NSZZ „S” w CeBeA, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1982, skazany za organizowanie strajku na l/2 roku w zawieszeniu.

29. Gorlich Krzysztof (ur. 5 III 1950) (Kraków), oceanograf, członek KZ NSZZ „S” w Instytucie Geologii PAN, członek ZR Małopolska, delegat na I KZD, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 57, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

30. Górczyk Tadeusz (ur. 16 X 1961) (Kraków, Jasło), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 369, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony I III 1982.

31. Górski Ryszard (ur. 22 VII 1953) (Kra­ków), drukarz, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem”, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 395, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 13 I 1982.

32. Gromow Aleksander (ur. 15 XI 1932) (Kraków), technik w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności Nr 5, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 254, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

33. Grzywacz Zbylut Franciszek (ur. 4 VI 1939 - zm. 16 VII 2004) (Kraków), prof. ASP, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981-decyzjanr 87, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

34. Gubernat Jerzy Alojzy (ur. 22 V 1950) (Kraków), technik mechanik, członek KZ NSZZ „S” w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 307, Nowy Wiśnicz, zwol­niony 2 I 1982.

35. Gunkiewicz Tadeusz Kazimierz (3 V 1956), (Kraków), elektryk w Hucie im. Lenina, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 96, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

36. Heilig Ryszard (ur. 3 X 1923) (Kraków), zastępca przewodniczącego ZR, Prez. Tech. Drukarni Narodowej, internowany 13 XII 1981- decyzja nr 294, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

37. Hnatowicz Roman (ur. 14 IV 1931) (Kraków), inżynier, rzecznik patentowy, kierownik informacji KZ NSZZ „S” MERA KFAP, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 268, Nowy Wiśnicz, Załę­że, zwolniony 15 III 1982.

38. Hobrzyk Zbigniew (UL 22 II 1951) (Kraków), technik mechanik, pracownik etatowy ZR Małopolska NSZZ „S”, Centrala Kolportażu, internowany 29 XII 1981 - decyzja nr 406, Nowy Wiśnicz, Załę­że i Uherce, zwolniony 13 VII 1982.

39. Hudaszek Andrzej (ur. lVII 1943 - zm. 25 X 2001) (Kraków), pracownik Huty im. Lenina, piecowy, członek prezydium KRH, zatrzymany w HiL, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 98, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

40. Huget Radosław (ur. 29 VI 1960) (Kraków), student UJ, członek NSZZ „S”, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 78, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24 XI 1982.

41. Jachimski Józef (ur. 16 V 1936) (Kra­ków), docent na Wydziale Geologicznym AGH, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” Regionu Małopolska, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 378, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

42. Jarzmik Kazimierz Józef(ur. 4 III 1943) (Kraków), inżynier odlewnik, rzecznik patentowy, członek KZ NSZZ „S” w Kra­kowskich Zakładach Armatur, delegat na Zjazd, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 337, Nowy Wiśnicz, zwolniony 5 II 1982.

43. Jeziorny Lech Marian (14 III 1959) (Kraków), student PK, działacz RMP, pracownik Zarządu Regionu Śląsko ­Dąbrowskiego NSZZ „S”, Nowy Wiśnicz, Załęże, internowany 14 XII 1981 - de­cyzja nr 48, zwolniony 23 VII 1982.

44. Jurek Jan (ur. 2 VI 1935) (Kraków), operator w Hucie im. Lenina, członek plenum KRH, internowany 13 XII 198 l - decyzja nr 155, Nowy Wiśnicz, zwolniony 21 XII 1981.

45. Kaczmarek Robert Józef (ur. 29 III 1947) (Kraków), inżynier elektryk, wykładowca AGH, członek NSZZ „S”, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, szef Sekcji Informacji, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 19, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

46. Kanciruk Bohdan Marian (ur. 24 IV 1943) (Kraków), inżynier, pracownik stacji RTV w Chorągwicy, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 283, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

47. Karkosza Henryk (ur. 25 V 1953) (Kraków), prawnik, pracownik PKO, kie­rownik niezależnego Wydawnictwa KOS, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 21, Nowy Wiśnicz, Jaworze, zwolniony 26 V 1982 (współpracownik SB, tw „Monika”).

48. Kleszczyński Zdzisław (ur. 20 VIII 1957) (Kraków), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981-decyzjanr376, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

49. Komorek Władysław (ur. 16 II 1946) (Kraków), inżynier mechanik, Energo­przem Kraków, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 353, Nowy Wiśnicz, Załę­że, zwolniony l II 1982.

50. Kornhauser Julian (ur. 20 IX 1946) (Kraków), literat, docent w Inst. Filologii Słowiańskiej UJ, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 334, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

51. Kozieł Andrzej (ur. 6 IV 1953) (Kra­ków), ślusarz w Hucie im. Lenina, inter­nowany 16 XII 1981 - decyzja nr 359, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

52. Kozień Zdzisław (ur. 22 II 1952) (Kra­ków), operator, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Walcowni Slabing Huty im. Lenina, członek plenum KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 144, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

53. Krupiarz Władysław (ur. 12 I 1927­zm. 26 XII 1996) (Kraków), inżynier w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, członek Prezydium KZ NSZZ „S” PKP, Sekcja Spraw Pracow­niczych, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 302, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 6 II 1982.

54. Krynke Krzysztof Jan (ur. 3 VIII 1950) (Kraków), inżynier konstruktor, Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Krakowska”, członek NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 255, Nowy Wiśnicz, Załęże zwolniony 16 I 1982.

55. Kuc Jerzy Stefan (ur. 31 I 1955) (Kra­ków), elektryk Wydz. Remont. Elektr. Huty im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ „S” na W -21, członek plenum KRH, internowany l3 XII 1981 - decyzja nr 142, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

56. Kuczera Jerzy (ur. 13 I 1938) (Kraków), elektryk w Hucie im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ „S” na Wydziale Martenów, przewodniczący KOWzP, internowany 13 XII 1981-decyzjanr 100, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

57. Kukla Wiesław Marek (ur. 20 XI 1945) (Kraków), plastyk, śruciarz w Przeds. Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal 5, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 308, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

58. Kuś Ryszard Czesław (ur. 22 VIII 1959) (Kraków), technik mechanik, sekretarz KZ „S” w Wojskowych Zakładach Remontowych, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 328, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 13 VII 1982, ponownie internowany 23 X 1982, zwolniony 27 XI 1982.

59. Kuś Stanisław Marian (ur. 2 II 1940) (Kraków), inżynier informatyk, pracownik KBPDiM „Transprojekt”, sekretarz ZR Małopolska NSZZ „S”, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 316, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982, ponownie internowany 29 X 1982 - decyzja nr 494, zwolniony 6 XII 1982.

60. Lassota Józef(ur. 24 X 1943) (Kraków), inżynier mechanik, sekretarz KZ NSZZ „S” CeBeA, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 101, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1981, skazany na 1 rok w zawieszeniu 12 II 1982, internowany ponownie 14 V 1982 - decyzja nr 442, zwolniony 6 VII 1982.

61. Lebiest Ryszard (ur. 20 I 1942) (Kra­ków), linotypista, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Prasowych Zakładach Graficznych, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981-decyzja nr 286, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

62. Łenyk Zygmunt Stanisław (ur. 13 II 1950) (Kraków), psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdro­wotnej, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 72, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

63. Łuczywo Bronisław Kacper (ur. l I 1933) (Wawrzeńczyce), rolnik, przewodniczący WKZ NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 108, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

64. Macedoński Adam Jan (ur. 29 I 1931) (Kraków), artysta grafik, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 74, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

65. Machowski Jerzy (ur. 16 VI 1958) (Kraków) operator w Hucie im. Lenina, internowany 13 XII 1981-decyzja nr 153, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 31 XII 1981.

66. Machowski Józef (ur. 26 V 1943) (Kraków), laborant w Hucie im. Lenina, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 383, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

67. Maciejowski Krzysztof Antoni (ur. 2 X 1949) (Kraków), pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, członek KZ NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 345, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

68. Majdzik Mieczysław (ur. 20 II 1929 - zm. 3 IX 2002) (Skawina), rencista, członek KPN, inicjator powołania NSZZ „S” w Elektrowni Skawina, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 70, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

69. Majdzik Ryszard (ur. 20 VII 1958) . (Skawina), robotnik, przewodniczący KZ NSZZ „S” w „Elbudzie”, członek KPN, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 71, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 IX 1982.

70. Maślanka Franciszek (ur. 18 V 1943) (Wola Radziszowska), sekretarz Zarzą­du WKZ NSZZ RI, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 327, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

71. Mazurkiewicz Wiesław (ur. 6 IV 1939) (Kraków-Nowa Huta), pracownik Huty im. Lenina - ZB-2, członek KZ NSZZ „S” na wydziale, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 384, Nowy Wiśnicz, Załę­że, zwolniony 2 VII 1982.

72. Mielnik Julian (ur. 10 VII 1929 - zm. 25 III 1996) (Kraków), ślusarz-rusznikarz, członek KZ NSZZ „S” w Wojskowych Zakładach Remontowych, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 II 1982 - decyzja nr 330.

73. Mikulec Waldemar Józef (ur. 18 III 1962 - zm. 17 XI 1994) (Przysietnica, gmina Sto Sącz), student UJ, członek NZS, interno­wany 15 XII 1981 - decyzja nr 336, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

74. Miodowicz Konstanty Bronisław (ur. 9 I 1951) (Kraków), etnograf, przewodniczący KOWzaP na UJ, członek KU NZS UJ, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 47, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolnio­ny 8 VII 1982.

75. Mirowski Marian (ur. 8 IX 1953) (Kra­ków), elektronik, pracownik Huty im. Lenina, pracownik Sekcji Informacji KRH HiL, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 324, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwol­niony 8 III 1982.

76. Miśkowiec Paweł (ur. 30 IX 1953) (Kraków), dyżurny nastawiacz, członek KZ NSZZ „S” w Lokomotywowni Połu­dniowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 301, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 I 1982.

77. Mohl Jerzy (ur. 9 XI 1963) (Kraków), uczeń IV klasy XIV LO, internowany 15 XII 1981-decyzja nr 344, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

 

78. Murzewski Władysław Zbigniew (ur. 26 XI 1955) (Kraków), inżynier elektronik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 141, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwol­niony 14 VI 1982.

79. Naruszewicz Krzysztof (ur. 23 VII 1955) (Kraków), inżynier mechanik, inspektor BHP Huty im. Lenina, członek KRH, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 147, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 4 VI 1982.

80. Nowacki Wieńczysław Jacek (ur. 2 X 1951) (Dwernik, gm. Lutowiska) (Kro­sno), rolnik, wiceprzewodniczący NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 332, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 13 VII 1982.

81. Nowak Edward Zbigniew (ur. 17 I 1956), walcownik Huty im. Lenina, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Rady Pracowniczej, delegat I KZD, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 363, Nowy Wiśnicz, zwolniony 20 XII 1981.

82. Nowak Jan Wojciech (ur. 28 III 1920) (Kraków), rolnik, członek Prez. WKZ NSZZ „S” RI (Kraków), internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 260, Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24 XII 1981.

83. Ogorzałek Krzysztof Aleksander (ur. 6 VIII 1954) (Kraków), motorniczy, prze­wodniczący KZ NSZZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 314, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

84. Osika Adam Kazimierz (ur. 3 III 1953) (Kraków), inżynier mechanik, członek KZ NSZZ „S” w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 289, Nowy Wiśnicz, zwol­niony 29 I 1982.

85. Osika Piotr (ur. 28 X 1923), Okręgo­we Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 352, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

86. Pakoński Krzysztof (ur. 20 IX 1948) (Kraków), inż. mechanik, pracownik CeBeA, przewodniczący KZ NSZZ „S”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” Regionu Małopolska, interno­wany 15 XII 1981 - decyzja nr 325, Nowy Wiśnicz, areszt. 23 XII 1981.

87. Palczewski Stanisław Władysław (ur. 21 VI 1935) (Kraków), likwidator szkód w PZU, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 69, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

88. Paluch Jan Roman (ur. 10 II 1943) (Kraków), inżynier, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 290, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

89. Pawlik Jerzy (ur. 14 VII 1930), (Kraków), pracownik Elektrociepłowni (Energoprzem-Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 382, Nowy Wiśnicz, aresztowany 4 I 1982.

90. PetIic Edward Władysław (ur. 11 IX 1924) (Kraków), operator w Hucie im. Lenina, członek Prezydium KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 132, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

91. Piecuch Aleksander (ur. 12 XII 1961) (Gorlice-Kraków), student II r. Wydziału Maszyn Górniczo-Hutniczych AGH, działacz NZS, zatrz. w HiL, internowa­ny 18 XII 1981 - decyzja nr 370, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 9 I 1982, ponownie internowany 12 V 1982 - de­cyzje nr 441, zwolniony 7 VII 1982.

92. Piekarski Jerzy Roman (21 I 1954 zm. 30 VII 2003) (Kraków), dziennikarz „Głosu Nowej Huty”, red. nacz. „Obser­watora Robotniczego”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 362, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 9 III 1982, proces przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 7 X 1982, uniewinniony. Emigrował do USA i zmarł w Kalifornii.

93. Piwek Władysław (ur. 15 II 1938) (Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Wojskowych Zakładach Remontowych, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 329, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony l II 1982.

94. Polkowski Jan Kazimierz (ur. 101 1953) (Kraków), polonista, członek NSZZ „S”, pracownik etatowy Ośrodka Prasowo­Wydawniczego ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 44, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

95. Pyrczak Roman (ur. 16 VI 1938) (Kra­ków), dziennikarz, Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego „Zachód”, interno­wany 19 XII 1981 - decyzja 118, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 10 III 1982.

96. Rupiński Dariusz (ur. 28 XI 1960) (Zielkowice-Kraków), student III r. Wydz. Elektrycznego AGH, członek NZS, uczestnik strajku w HiL, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 373, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

97. Sawa Józef (ur. 19 V 1926 - zm. 18 VIII 1987) (Kraków), Pracownik Walcowni P60, przewodniczący KZ NSZZ „S” na Zgniataczu w HiL, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 137, Wiśnicz, szpital Montelupich, Załęże, zwolniony 9 III 1982.

98. Schoen Tomasz Karol (ur. 7 X 1956) (Kraków), socjolog, pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 39, Nowy Wiśnicz, Jaworze, zwolniony 28 IV 1982.

99. Serwan Ireneusz (ur. 6 X 1925) (Kra­ków), nauczyciel akademicki AGH, czło­nek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 377, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony I III 1982.


100. Siciński Michał (ur. 23 III 1948) (Kra­ków), filozof, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych AGH, członek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 63, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolnio­ny 29 IV 1982.

101. Sieja Witold Jan (ur. 17 XII 1920 - zm. 10 III 2002) (Żydów, gm. Igołomia), czło­nek NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 258. Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24 XII 1981.

102. Skóra Jan Zbigniew (ur. 31 V 1956) (Kraków), inżynier, członek KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 52, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

103. Solak Zbigniew Adam (ur. 28 I 1953 ­ zm. 13 XI 2004) (Kraków), historyk, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Archiwum Państwowym w Krakowie, interno­wany 13 XII 1981 - decyzja nr 90, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 9 III 1982, uniewinniony w procesie przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 7 X 1982.

104. Sonik Bogusław Andrzej (ur. 3 XII 1953) (Kraków), prawnik, współpracownik KSS KOR, współzałożyciel SKS, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopol­ska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 17, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 15 X 1982.

105. Sotwin Zenon (ur. 20 IV 1961) (Kra­ków), student AGH, członek NZS, inter­nowany 16 XII 1981 - decyzja nr 371, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

106. Starkei Janusz Edward (ur. 24 VI 1952) (Kraków), kierowca, baza transportu KZ AGD „Domgos”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 351, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 4 VI 1982.

107. Staszczak Aleksander Józef (ur. 2 III 1941) (Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, członek Robotniczego Ruchu Narodowego - KPN, internowa­ny 13 XII 1981 - decyzja nr 312, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

108. Sukiennik Wojciech Wincenty (ur. 22 I 1956) (Kraków), inżynier, redaktor „Krzyża Nowohuckiego”, członek CHWLP, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 91, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 VII 1982.

109. Swałtek Jacek (ur. 7 IV 1948) (Kraków), technik, pracownik PRK nr 9, członek NSZZ „S”, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 399, Nowy Wiśnicz, Załę­że, zwolniony 14 VI 1982.

110. Swoboda Jerzy (ur. 23 IV 1958) (Kra­ków-Piekary Śląskie), student IV r. AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja ni 368, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

111. Szczepański Andrzej (ur. 2 X 1941) (Kraków), prodziekan Wydziału Geologicznego AGH, członek NSZZ „S”, internowany 16XII 1981 - decyzja nr 374, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 21 I 1982.

112. Szczybalski Krzysztof (ur. 3 III 1952) (Kraków), motorniczy Miejskiego Przed­siębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, internowany po strajku na AGH 17 XII 1981 - decyzja nr 341, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

113. Szewczuk Czesław (ur. 4 VII 1951) (Kraków), ślusarz, Walcownia Huty im. Lenina, wiceprzewodniczący Sekcji In­formacji KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 265, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24 XI 1982.

114. Szymański Ryszard (ur. l V 1960) (Kraków-Zdziechowice), student III r. AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 372, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

115. Śmigielski Zbigniew Ryszard (ur. 8 I 1948) (Kraków) (Drabin), rolnik, członek NSZZ „S” i KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 335, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

116. Świerz Łukasz (ur. 27 X 1956) (Kraków), student UJ, członek NZS, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 36, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

117. Tatara Stanisław Franciszek (ur. 28 X 1945) (Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Fabryce Domów - „FADOM” w Bieżanowie, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 264, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

118. Warchał Andrzej Stanisław (ur. 16 III 1943) (Kraków), aktor kabaretu „Piwnica pod Baranami”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 82, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

119. Warchałowski Andrzej (ur. 30 XI 1946) (Kraków), dziennikarz TVP, przewodniczący KZ Ośrodka RTV w Krakowie, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 291, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 VI 1982.

120. Wawrzycki Andrzej (ur. 10 II 1951) (Kraków), inżynier ceramik, przewodni­czący KZ NSZZ „S” w Instytucie Obróbki Skrawaniem, członek ZR Małopolska, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 315, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

121. Witkowski Paweł Emil (ur. 21 VII 1956) (Kraków), student UJ, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 26, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

122. Wlodarski Jerzy (ur. 3 III 1955) (Kraków), operator w Hi L, członek NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 354, Nowy Wiśnicz, brak daty zwolnienia.

123. Zadencki Jarosław Andrzej (ur. 23 VI 1958) (Kraków), student filozofii UJ, członek Zarządu Uczelnianego NZS, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 18, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

124. Zieliński Jan (ur. 25 III 1943) (Kraków), elektryk, pracownik Zakładu Koksowniczego Huty im. Lenina, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 106, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

125. Zmarzlik Kazimierz (ur. 23 V 1945) (Kraków), kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, członek KPN, internowany 17 XII 1981 - decyzja nr 348, Nowy Wiśnicz, Załęże, Uherce, zwolniony 13 VII 1982.

126. Żurek Michał Czesław (ur. 11 IX 1931) (Kraków), członek CKAB KPN, przewodniczący KZ NSZZ „S” w MPK w Czyżynach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 313, Nowy Wiśnicz, Załęże, ucieczka ze szpitala w Rzeszowie IV 1982 (w kartotece napisano, że zwolniony 13 VII 1982) . 

 

Znicz pod tablicą upamiętniającą internowanych

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej