Dyrektorzy Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu uczestniczyli w uroczystościach 78. Rocznicy Pacyfikacji Lipnicy

29 października 1944 r. zapisał się na kartach historii jako tragiczny dzień dla Gminy Lipnica Murowana. W ramach odwetu za uwolnienie 128 więźniów politycznych przebywających w Nowym Wiśniczu w dzień poprzedzający ich wywiezienie do obozu zagłady, żołnierze SS, policjanci oraz kilka jednostek Wermachtu otoczyło trzy Lipnice. Miało to na celu zatrzymanie żołnierzy AK, którzy uczestniczyli w akcji odbicia więźniów z Wiśnicza. 6 spośród 15 wywiezionych osób zostało uwolnionych z uwagi na rzekomą zbieżność nazwisk. Pozostałych z wyjątkiem Mieczysława Ledóchowskiego ps. „Brzeszczot” oraz Juliana Wieciecha ps. „Skrzat” wymordowano w obozach zagłady.

Obchody z okazji 78. Rocznicy tego wydarzenia rozpoczęły się pod pałacem Ledóchowskich, gdzie złożono hołd bohaterom. Następnie przeniosły się do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. W intencji poległych. Na zakończenie uroczystości w Gminnym Domu Kultury zaprezentowano film z rekonstrukcji pacyfikacji. Wśród uczestników obecni byli m.in. Wójt Gminy Lipnica Murowana – p. Tomasz Gromala, p. Julian Wieciech – świadek wydarzeń z 1944 r., a także p. Stanisław Wieciech - Prezes Gminnego Koła Kombatantów AK. Reprezentantem z ramienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie był mjr Grzegorz Rudek. Naszą jednostkę reprezentowali: Pan Dyrektor płk Paweł Jastrzębski i Jego zastępcy - ppłk Michał Kuśnierz oraz kpt. Szczepan Sułek.

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak

Zdjęcia: Paweł Heród

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej