Piątego czerwca minęła 79 rocznica śmierci ks. Ferdynanda Machaya rozstrzelanego w lasku „Brzezinka” zlokalizowanym nieopodal wiśnickiego więzienia. W więziennej kaplicy umieszczono portret kapłana namalowany przez jednego z wiśnickich osadzonych.

W dniu 17 maja 1940 roku po ucieczce z utworzonego na terenie więzienia w Nowym Wiśniczu pierwszego na ziemiach południowej Polski niemieckiego obozu pracy, ówczesny komendant obozu SS-man Wilhelm Asmus wydał decyzję o rozstrzelaniu 10 zakładników - osadzonych za murami wiśnickiego więzienia. Wśród nich  był 26-letni ksiądz Ferdynand Machay. Ksiądz Machay jest jednym z męczenników z okresu II wojny światowej, wobec których rozpoczął się proces beatyfikacyjny. 

 

Wraz z księdzem Machayem rozstrzelani zostali:

Władysław Bobilewicz Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Andrzej Łada-Bieńkowski – wiceprokurator Sądu Okręgowego w Krakowie

Jerzy Liban por. Wojska Polskiego

Józef Kania z Katowic, uczestnik powstań śląskich

Jan Pistula z Katowic uczestnik powstań śląskich

Ryszard Pistula z Katowic uczestnik powstań śląskich

Józef Kranzler dziennikarz z Częstochowy

Izaak Unger kupiec z Nowego Sącza

Bernard Wachs z Krakowa

Ks. Ferdynand Machay urodził się 9.12.1914 r. w Jabłonce jako syn Ferdynanda i Weroniki.  W rodzinnej miejscowości ukończy szkołę powszechną, a w Gostyniu – gimnazjum prowadzone przez Kongregację Św. Filipa Neri – Księży Filipinów. W 1938 roku przyjął w Tarnowie święcenia kapłańskie. Po wybuchu II wojny światowej dobrowolnie zgłosił się, aby zastąpić przepracowanego kapelana szpitala, w którym służył pomocą duszpasterską rannym polskim żołnierzom. Został tam aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Tarnowie. Przewieziony na Montelupich trafił do przemienionego na obóz pracy więzienia w Wiśniczu. Nieludzko traktowany przez Niemców, padł ofiarą miłości bliźniego. Został rozstrzelany 05.06.1940 roku. Jego ciało spoczywa na cmentarzu salwatorskim w Krakowie.  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej