Osadzeni wraz z wychowawcami odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau

Doświadczenie człowieka opiera się na wiedzy o przeszłości – swojej własnej, rodzinnej, lokalnej czy narodowej. Bez pamięci człowiek traci swoje umocowanie w życiu, traci niejako swoją tożsamość. Pamięć opiera się na wiedzy o przeszłości, czyli historii jako minionej rzeczywistości.

Podnoszenie wiedzy i świadomości skazanych na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej oraz zbrodni dokonanych w obozach zagłady przez hitlerowców jest głównym założeniem programu resocjalizacyjnego „Pamięć-naprawa”, realizowanego w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Szczególnie wiele wnosi wyjazd uczestników programu do Muzeum Auschwitz-Birkenau i zwiedzanie tego szczególnego miejsca pamięci.

15 grudnia 8 skazanych odbywających karę w warunkach zakładzie karnym typu półotwartego odwiedziło były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady. Wraz z przewodnikiem-edukatorem zwiedzili tereny i obiekty byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Poprzez poznanie historii obozu oraz panującego w nim okrucieństwa osadzeni mogą uświadomić sobie do czego prowadzi brak tolerancji oraz szacunku dla ludzkiego istnienia. Ma to z kolei na celu eliminację wszelkich uprzedzeń, w szczególności do osób innych narodowości, wyznań, innego światopoglądu poprzez unaocznienie skali zbrodni i krzywd wyrządzonych niewinnym ludziom, w tym także dzieciom. Należy bowiem pamiętać, że w tym miejscu straciło życie ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci, co czyni teren byłego obozu największym cmentarzem na świecie.

Tekst oraz zdjęcia: st. szer. Agnieszka Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej