Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie, przedłużył okres trwania ograniczeń i zakazów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora ZK Nowy Wiśnicz nr 5/2020 z dnia 18 marca 2020r. mającego na celu zapobieganie szerzenia się wirusa SARS-Cov-2.

Do dnia 04 czerwca 2020r. do godziny 7.00, na terenie Zakładu karnego w Nowym Wiśniczu, wstrzymuje się:

  1. Udzielanie osadzonym widzeń;

  2. Odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

  3. Zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego.

 

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych powyżej nastąpi na zasadach określonych w art. 247 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej