Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku mieli możliwość przekroczenia bramy wiśnickiej jednostki

Klasa pierwsza policyjna (bezpieczeństwo publiczne), licząca 28 uczniów oraz ich opiekunowie rozpoczęli wizytę od spotkania z wychowawcami, którzy pokrótce wprowadzili ich w typy oraz rodzaje jednostek penitencjarnych. Następnie goście zostali zapoznani ze specyfiką i funkcjonowaniem jednostki jaką jest Zakład Karny w Nowym Wiśniczu.

Podczas zwiedzania terenu zakładu uczniowie zobaczyli oddziały mieszkalne. Kierownik Oddziału Terapeutycznego opowiedział o działalności oddziału, oddziaływaniach terapeutycznych, a także pracy ze skazanymi z perspektywy terapeuty, z kolei Dyrektor CKU przekazał informacje związane z nauczaniem w warunkach izolacji penitencjarnej.

Wizyta uczniów klasy policyjnej dała im możliwość wejścia ne teren, który dla większości osób jest niedostępny. Zapoznali się z instytucją zamkniętą, sposobem jej funkcjonowania, a przede wszystkim służbą w szeregach Służby Więziennej.

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak

Zdjęcia: ppor. Kamil Grabarz, st. szer. Agnieszka Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej