26 października III klasa o profilu policyjnym miała możliwość uczestnictwa w lekcji edukacyjnej, dotyczącej pełnienia służby w jednostkach penitencjarnych

Uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w lekcji edukacyjnej, która odbyła się na terenie naszej jednostki. Podczas spotkania zostali zapoznani ze sposobem funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz z różnicami pomiędzy poszczególnymi typami zakładów karnych. Młodzież otrzymała także szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Służby Więziennej oraz praktyczne wskazówki na temat poszukiwania ofert pracy. Ponadto dzięki zdobytym informacjom o czynnościach realizowanych w różnych pionach służby zdobyli ogląd na jakie stanowisko w przyszłości mogliby aplikować.

Goście zostali oprowadzeni po terenie więzienia, zapoznając się z jego bogatą historią. Zobaczyli oddziały mieszkalne oraz szkołę dla skazanych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. W oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu zdobyli wiedzę o działalności terapeutycznej, którą szczegółowo przekazał im Kierownik Oddziału Terapeutycznego. Na zakończenie spotkania uczniowie zostali zapoznani z wyposażeniem funkcjonariusza podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych.

Tekst: st. szer. Paulina Słowik

Zdjęcia: st. szer. Paulina Słowik, st. kpr. Aleksandra Kiełtyka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej