Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wzięli udział w wiśnickich uroczystościach związanych ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po uroczystej mszy świętej w wiśnickim kosciele parafialnym mieszkańcy, przedstawiciele Służby WIęziennej (dyrekotr jednostki - ppłk Paweł Jastrzębski, jego zastępca  - mjr Michał Kuśnierz oraz Kierownik Działu Ochrony - por. Grzegorz Buława), samorządu, instytucji i organizacji gminnych, duchowieństwa, Policji i ochotniczych straży pożarnych przeszli przy akompaniamencie orkiestry dętej  pod pomnik „Tęcza Wolności” znajdujący się u podnóża wiśnickiego zamku. Tam w hołdzie pokoleniom Polaków walczących o restytucję państwa polskiego na przestrzeni ponad 120 lat zaborów złożono kwiaty i zapalono znicze. Przy pomniku wartę trzymali funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej