Funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu - por. Grzegorz Dragan - otrzymał w piątek 6 kwietnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie medal - "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Dnia 6 kwietnia w krakowskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wzięli w niej udział pracownicy Centrum z jego dyrektor Jolantą Zatorską oraz 29 Małopolan – honorowych dawców krwi, którzy w swoim życiu oddali co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu. Dyrektor Ośrodka w swoim przemówieniu wyraziła głęboką wdzięczność i szacunek dawcom krwi za wspaniałą postawę w niesieniu pomocy i ratowaniu życia drugiemu człowiekowi podkreślając, że krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Dziękuję wam w imieniu swoim, ale dziękuję wam również w imieniu tych wszystkich osób, dla których wasza krew była niezbędna dla ratowania ich zdrowia lub życia - powiedziała Jolanta Zatorska

Wśród uczestników uroczystości był por. Grzegorz Dragan - kierownik Działu Ewidencji Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Porucznik Dragan, który służbę w więziennictwie rozpoczął w roku 2001 w Dziale Ochrony, oddał w swoim życiu ponad 37 litrów krwi. Po raz pierwszy zrobił to w roku 1996, mając niespełna 20 lat. Jest również zarejestrowany jako potencjalny dawca szpiku. Jedyny w tym roku uhonorowany medalem funkcjonariusz krakowskiej SW od 24 lat niesie pomoc społeczeństwu pełniąc także zaszczytną funkcję strażaka - ochotnika w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej