7 czerwca 2019 r. grupa osiemnastu funkcjonariuszy ZK w Nowym Wiśniczu oddała honorowo krew w „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa” w Krakowie. Inicjatorem akcji był dyrektor wiśnickiej jednostki ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki.

Poza szczytnym celem akcji -  ratowania zdrowia i życia ludzkiego  - myślą  przewodnią inicjatywy funkcjonariuszy była chęć propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko stoją na  straży bezpieczeństwa publicznego ale również cyklicznie uczestniczą we wszelkich charytatywnych akcjach związanych z niesieniem pomocy. Wszystkim funkcjonariuszom za ten szlachetny gest i każdą oddaną krople krwi należą się szczere wyrazy szacunku i podziękowania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej