Obchodzone dzisiaj święto nauczycieli świętują również nauczyciele uczący w jednostkach penitencjarnych

Nauczanie jest jednym z kluczowych oddziaływań na skazanych, niezbędnych do osiągnięcia celu wykonywania kary pozbawienia wolności. W warunkach izolacji penitencjarnej nauka daje nie tylko możliwość zdobycia wykształcenia czy pozyskania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest także sposobem na spędzenie czasu w konstruktywny sposób, pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości, przygotowuje do powrotu na rynek pracy, zwiększając prawdopodobieństwo pozyskania zatrudnienia.

Pierwsze dane o szkole przywięziennej i oddziaływaniach edukacyjnych obejmujących osadzonych w tutejszej jednostce pochodzą z 1928 roku. Ówczesne nauczanie skupione było przede wszystkim na przekazaniu umiejętności czytania i pisania, a także na możliwości pozyskania zawodu rymarz-tkacz. W 1956 roku prowadzono nauczanie skazanych w zakresie szkoły powszechnej oraz zawodowej szkoły przygotowującej do zawodu obuwnika. Następnie w latach siedemdziesiątych wprowadzono kursy rolnicze, ponadto działała szkoła średnia dla pracowników cywilnych istniejącego przy zakładzie karnym Przedsiębiorstwa Wyrobów Skórzanych oraz funkcjonariuszy. W latach 70/80 został powołany Zespół Szkół, by finalnie z dniem 1 września 1978 roku uzyskać status zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Wiśniczu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonujące w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu działa na zasadach obejmujących wszystkie placówki oświatowe, podlegając wymogom stawianym szkołom publicznym. Osadzeni mogą podjąć naukę w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: blacharza, elektromontera i elektryka. Nowocześnie wyposażone pracownie stanowią doskonałą bazę do rozwijania umiejętności praktycznych. Na dzień dzisiejszy wiśnickie CKU kształci 144 uczniów, którzy mają możliwość pogłębiania wiedzy dzięki zatrudnionym w naszej jednostce nauczycielom. Tę istotną funkcję pełni 18 osób, które pomimo pracy w więziennictwie spełniają się w szkołach publicznych.

"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało."  ~ Janusz Korczak

Dyrekcja oraz cała załoga Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu składa serdeczne życzenia, życząc dalszych sukcesów zawodowych, cierpliwości oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak, st. szer. Paulina Słowik

Zdjęcie: st. szer. Agnieszka Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej