Blisko 140 uczniów i słuchaczy rozpoczęło 1 września naukę w przywięziennym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła oferuje uzupełnienie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, zdobycie średniego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

W roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu udział weźmie 138 uczniów i słuchaczy w sześciu oddziałach szkolnych. W siódmej klasie szkoły podstawowej uczyć się będzie 20 uczniów, w drugiej i trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego po 22 uczniów, a w trzech kwalifikacyjnych kursach zawodowych weźmie udział łącznie 74 słuchaczy. Zainteresowanie nauką w szkole byłó bardzo duże. Musieliśmy odmówić wielu kandydatom z uwagi na brak wolnych miejsc – powiedział dyrektor CKU – Waldemar Świątek.

Zajęcia prowadzi dziewiętnastu doświadczonych nauczycieli, w tym ze szkół wolnościowych w Bochni, Nowym Wiśniczu, Krakowie i Nowym Sączu. Pod koniec roku szkolnego planowany jest udział skazanych w egzaminie dojrzałości oraz w egzaminie z kwalifikacji zawodowych. Te ostatnie podczas niedawno zakończonej letniej sesji egzaminacyjnej przyniosły zdawalność na poziomie 87% wśród słuchaczy kursów blacharza oraz elektryka.

Szkoła jest przygotowana do pracy w warunkach zagrożenia pandemicznego. Sale są regularnie wietrzone, odkażane, a personel zaszczepiony. Uczniowie zostali wyposażeni w podstawowe środki ochrony osobistej.

Nauczanie, obok pracy, kontaktów ze światem zewnętrznym, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, środki terapeutyczne oraz karanie i nagradzanie, jest jednym z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. Ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

 

tekst: mł.chor. Marcin Kalinowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej