Funkcjonariusz działu finansowego został odznaczonym krwiodawcą.

Mł. chor. Łukasz Kędra należy do licznego grona funkcjonariuszy, którzy regularnie oddają krew. Został zainspirowany przez kolegę ze służby, który rozwiał jego wątpliwości związane z krwiodawstwem - za jego namową Łukasz po raz pierwszy podzielił się swoją krwią w 2013 r.

Dzięki regularnemu krwiodawstwu nasz kolega oddał do tej pory ponad 12 litrów cennej krwi. Polski Czerwony Krzyż w dowód uznania za bezinteresowną pomoc przekazał na jego ręce odznakę II stopnia, przyznawaną Honorowym Krwiodawcom. Jak sam mówi: "w ten sposób można dać kawałek siebie innym". Gratulujemy inspirującej postawy.

Tekst oraz zdjęcia: st. szer. Agnieszka Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej