We wtorek 2 września po raz pierwszy w nowym roku szkolnym w salach lekcyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowym Wiśniczu zasiedli uczniowie i słuchacze z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Naukę w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło 142 uczniów. Prowadzona jest ona wielokierunkowo. W ósmej klasie szkoły podstawowej na zajęcia uczęszcza 22 uczniów. W liceum ogólnokształcącym naukę rozpoczęło 49 skazanych, zaś w naukę zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (elektryk, elektronik i blacharz) podjęło aż 71 słuchaczy.

W przypadku tych ostatnich osadzeni mogą liczyć nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale również na nabycie umiejętności praktycznych. Słuchacze kursów kkz elektryk oraz elektronik korzystają z odpowiednio wyposażonych pracowni. Uczniowie kursu blacharza zanim podejmą zatrudnienie w przywięziennym zakładzie pracy odbędą praktyki blacharskie w warsztatach szkolnych wyposażonych w urządzenia służące do pracy blacharskiej.

Do nauczania skierowanych było 190 uczniów. Przyjęliśmy 85 do wszystkich kierunków nauczania – mówi Waldemar Świątek, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowym Wiśniczu – pozostali uczniowie kontynuują już wcześniej rozpoczętą naukę w szkole podstawowej, liceum oraz kkz elektronik. O tym, że CKU w Nowym Wiśniczu cieszy się dobrą opinią wśród skazanych świadczą nie tylko liczne wnioski o przyjęcie ze strony skazanych z całego kraju. Na zakończenie poprzedniego roku szkolnego uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wzięli udział w teoretycznych i praktycznych egzaminach zawodowych, które zdawali przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Na 40 zdających, pozytywne wyniki uzyskało aż 36 absolwentów, co stanowi 90% wszystkich przystępujących do egzaminu.

Dopiero co rozpoczęty rok szkolny będzie inny od poprzednich z uwagi na zagrożenie pandemiczne koronawirusem. W szkole, podobnie jak w jednostce penitencjarnej priorytetem jest utrzymanie reżimu sanitarnego. Uczniowie każdorazowo przy wyjściu z celi mieszkalnej do szkoły mają mierzoną temperaturę (w razie niepokojących objawów uczniowie z tej celi nie wyjdą na zajęcia). Do szkoły udają się w maseczkach. Nauczyciele prowadzący zajęcia wyposażeni są z kolei w przyłbice. Codziennie szkoła jest sprzątana: odkażane są blaty, łączniki, kraty i inne elementy z którymi mają kontakt słuchacze oraz nauczyciele. Po każdej lekcji sale są wietrzone – relacjonuje Waldemar Świątek.

Nauczyciele, którzy pracują w CKU, a na co dzień uczą w szkołach poza murami więziennymi mają obowiązek wypełniać co najmniej raz w tygodniu oświadczenie o zagrożeniu epidemiologicznym w ich placówkach, a także do natychmiastowego informowania o przypadkach zakażenia w tych szkołach.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej