W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylone zostają obostrzenia dotyczące udzielania widzeń osadzonym

Widzenia udzielane są tylko po wcześniejszym zapisaniu się na widzenie, dokonanym za pomocą systemu rejestracji mailowej pod adresem: widzenia_zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 14 662 06 95 - w dni robocze w godzinach 08.00 - 15.00; rejestracja mailowa wymaga potwierdzenia ze strony administracji zakładu karnego.

Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i niedzielę, a także święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do 15.00.

Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki i soboty w godzinach od 08.00 do 16.00.

Osoby odwiedzające proszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczoną godziną widzenia oraz zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na bramie głównej.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej