W oddziaływaniu na skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę nauczanie, zajęcia KO i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Jedną z istotnych form oddziaływania na skazanych jest podtrzymanie ich kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym w trakcie pobytu w warunkach izolacji. To istotny element w planowaniu zakresu oddziaływań prowadzonych wobec osób odbywających kary pozbawienia wolności. W ramach realizowanego programu poruszającego problematykę reintegracji rodzin na terenie jednostki oraz w jednym z oddziałów SOIK w Nowym Sączu z osadzonymi prowadzone są specjalistyczne zajęcia. W zajęciach indywidualnych prowadzonych poza zakładem karnym pod nadzorem psychologów, dodatkowo uczestniczyć mogą rownież członkowie rodzin skazanych. Zajęcia z dziećmi realizowane są w specjalnie przygotowanym pokoju widzeń - na terenie siedziby działu radaptacji społecznej SOIK. Uczestnicy programu mogą korzystać z opieki specjalistów: psychologow, terapeutów, radcy prawnego.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcia; archiwum SOIK Nowy Sącz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej