Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej z zakładu karnego w Nowym Sączu utrzymują kontakty z więziennictwem czeskim. W maju delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Nowym Sączu gościła w Kurimiu – na Morawach.

              W trakcie wizyty zapoznano się z funkcjonowaniem kilku jednostek penitencjarnych. Członkowie delegacji przebywali w zakładzie karnym we wspomnianym Kurimiu, gdzie realizowany jest między innymi jedyny w Czechach program readaptacyjny dla sprawców przestępstw o podłożu seksualnym. Polscy funkcjonariusze mieli okazje zapoznać się z działalnością jednostki penitencjarnej - Aresztu Śledczego Praga Pankrac, gdzie przedstawicieli delegacji zapoznano również  z muzeum upamiętniającym miejsca straceń działaczy politycznych zarówno z czasów II Wojny Światowej jak również komunistycznego okresu. Aktualnie jednostka jest w stanie pomieścić  1204 osadzonych przy zachowaniu powierzchni 4m2 na jednego osadzonego. Częścią aresztu śledczego jest również Szpital i Centrum Zdrowia, które zapewnia leczenie więźniom z całej Republiki Czeskiej w departamentach chorób wewnętrznych, dyscyplinach chirurgicznych, radiologii.  Pojemność zakwaterowania szpitala wynosi 111 łóżek. Podczas pobytu w więzieniu w Ołomuńcu delegacji umożliwiano zapoznanie się z problematyką wykonania kary wobec skazanych mężczyzn, w tym odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.                                                                                                                                                                                                                 W  strukturze działu ochrony Aresztu Śledczego w Ołomuńcu wyznaczeni są funkcjonariusze realizujący konwoje („eskorty”) osadzonych do okolicznych sądów. Na stanowisku operatora monitoringu znajduje się interaktywna mapa  z oznaczonymi sądami i trasami dojazdu na której funkcjonariusz ma podgląd w jakim miejscu znajduje się pojazd konwojowy na podstawie  danych nadajnika GPS.W jednostce w Ołomuńcu funkcjonuje również szkoła dla  skazanych.    Podobieństwa systemu występujące w wielu kwestiach umożliwiły na porównanie skuteczności prowadzonych oddziaływań w trakcie realizacji zadań wykonania  kary  pozbawienia   wolności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Funkcjonariusze mieli okazję rozmawiać na temat zadań realizowanych przez czeskie służby ochronne, obejrzeć stosowane zabezpieczenia techniczno – ochronne w wizytowanych jednostkach.Szczególnie przydatne są informacje dotyczące realizacji zatrudnienia więźniów w trakcie pobytu w izolacji, prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. Istotnym elementem wizyt była również możliwość wymiany doświadczeń w zakresie stosowania rozwiązań ochronnych. Udało się zrealizować wszystkie założenia zawarte we wcześniej zaakceptowanym programie.Współpraca warta jest kontynuacji, ze względu na istniejące podobieństwa systemów  i możliwości implantacji zaobserwowanych rozwiązań, niewielką barierę językową, małą odległość dzielącą współpracujące zakłady i pozytywne doświadczenia dotychczasowych kontaktów.Wyjazd dostarczył polskiej delegacji szerokiej wiedzy na temat oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym sposobów i możliwości zatrudnienia skazanych przez administrację czeskich więzień, organizacji i rodzajów zajęć kulturalno - oświatowych oraz stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych.

Opracował: mjr Łukasz Chruślicki

Zdjęcia: archiwum Więzienie w Kurimiu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej