W styczniu br. zakończono kolejną edycję programu dla więźniów z zakresu integracji rodzin.

W oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, nauczanie, zajęcia KO i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne. 
Jedną z najistotniejszych form oddziaływania na skazanych w trakcie pobytu w warunkach izolacji więziennej jest podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym. To bardzo ważny element w planowaniu zakresu i rodzaju oddziaływań prowadzonych wobec osób odbywających kary pozbawienia wolności. W ramach realizowanej, dziesiątej już edycji programu „Nie jesteś sam”, poruszającego problematykę reintegracji rodzin, na terenie jednostki penitencjarnej oraz  w oddziale Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, prowadzone były z osadzonymi specjalistyczne zajęcia. W indywidualnych zajęciach prowadzonych przez psychologów, oprócz osadzonych dodatkowo uczestniczyć mogli również członkowie rodzin skazanych. Zajęcia z dziećmi realizowane były w specjalnie przygotowanym pokoju widzeń. Uczestnicy programu mogli skorzystać z opieki specjalistów: psychologów, terapeutów oraz radcy prawnego.

Tekst: ppor. Jan Odelga
Zdjęcia: archiwum ZK Nowy Sącz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej