W dniu 30 stycznia grupa wolontariuszy kolędowała na terenie sądeckiej jednostki penitencjarnej.

W dniu 30 stycznia grupa wolontariuszy, szkolnego klubu wolontariatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego, wystąpiła przed grupą kilkudziesięciu osadzonych z przedstawieniem pt. "Sądeckie kolędowanie". Skuteczne oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności wymagają zindywidualizowanego, szerokiego wachlarza oddziaływań. Niejednokrotnie, zaczątkiem zmiany staje się odniesienie do wartości religijnych. Na codzień osadzeni licznie uczestniczą w spotkaniach grup modlitewnych działających na terenie zakładu karnego.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcie: ppor. Jan Odelga 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej