Od początku roku w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu rozpoczęto realizację kolejnych kursów przyuczających do zawodu, organizowanych w ramach projektu POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich

         Celem projektu POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się osadzonych na runku pracy w momencie opuszczenia jednostki penitencjarnej. Dotychczas w jednostce w ramach programu POWER zrealizowano 21 kursów. Osadzeni podejmowali szkolenie w zakresie przyuczenia do wykonywania zawodu technolog robót wykończeniowych, ogrodnik oraz spawacz. Od poczatku bieżącego roku zrealizowano cztery kursy, a obecnie trwa realizacja kolejnego kursu przyuczającego do wykonywania zawodu technolog robót wykończeniowych. Do końca roku 2019 planowane jest przeprowadzenie kolejnych szkoleń. Uczestników dotychczasowych kursów przeszkolono dodatkowo w ramach bloków tematycznych poruszających kwestie: zasad bhp i ppoż., zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizacji zawodowej, zajęć teoretycznych i praktycznych dla danego zawodu.

 

 

 

 

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki

Zdjęcia; archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej