Z okazji Święta Niepodległości w dniu 29 listopada, funkcjonariuszom sądeckiego zakładu karnego podczas uroczystej odprawy, wręczone zostały akty nominacyjne i odznaczenia resortowe.

W dniu 29 listopada 2018 roku, przy udziale Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie - płk Włodzimierza Więckowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu - ppłk Krzysztofa Borończyka, odbyła się uroczysta odprawa służbowa związana z wręczeniem funkcjonariuszom odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe. Odznaczenia i akty nominacyjne wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski. Dyrektor przekazał funkcjonariuszom sądeckiej jednostki gratulacje i życzenia z okazji otrzymanych odznaczeń i uzyskania awansów. Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymało 52 funkcjonariuszy. Zostały przyznane również trzy odznaki resortowe „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, a dwóch funkcjonariuszy wyróżniono okolicznościową odznaką „100-lecia polskiego więziennictwa”.

tekst: mjr Łukasz Chruślicki
zdjęcia: archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej