W dniu 4 marca w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano działania realizowane na terenie sądeckiej jednostki w 2018 roku.

W odprawie uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski, funkcjonariusze sądeckiego zakładu karnego oraz inni goście zaproszeni przez Dyrektora jednostki ppłk. Krzysztofa Borończyka. Podczas odprawy przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki w 2018 roku. Ocenie poddano wyniki działalności poszczególnych działów, począwszy od zakresu prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, oceny atmosfery wychowawczej, przez zagadnienia ochronne, finasowe, inwestycyjne, informatyczne, ewidencyjne, bhp oraz zagadnienia dotyczące opieki medycznej w jednostce. Wysoko oceniono zakres działań zrealizowanych w jednostce, przeprowadzone prace modernizacyjne. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski w trakcie odprawy wręczył rownież wyróżnionym funkcjonariuszom odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcia: ppor. Jan Odelga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej