W dniu 19 kwietnia na dziedzińcu sądeckiego więzienia pod przewodnictwem o. Mirosława Depki odbyła się Droga Krzyżowa z udziałem więźniów.

W dniu 19 kwietnia w kościołach odprawiana była liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast w całym krają odbyły się publicznie Drogi Krzyżowe. Również na terenie sądeckiego więzienia odbyła się wyjątkowa Droga Krzyżowa w której czynny udział wzięli więźniowie. Dzień wcześniej podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej dokonano obrzędu symbolicznego obmycia nóg. W sobotę kapelan poświęcił pokarmy, następnie poprowadził adorację Grobu Pańskiego oraz uroczystości Wielkiej Soboty. W niedzielę odprawiono uroczyste msze święte. Osoby na codzień odbywające kary poozbawienia wolności w sądeckim więzieniu pod nadzorem kapelana więziennego o. Mirosława Depki oraz funkcjonariuszy, aktywnie uczestniczyli również w przygotowaniach do tegorocznych świąt, począwszy od prac porządkowych do przygotowania Grobu Pańskiego oraz Drogi Krzyżowej. Skuteczne oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności wymagają zindywidualizowanego, szerokiego wachlarza oddziaływań. Niejednokrotnie, zaczątkiem zmiany staje się odniesienie do wartości religijnych. Kilkanaście dni wcześniej grupa skazanych wraz z kapelanem, wspólnie pielgrzymowała do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcia: archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej