Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.
  1. Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 5.30, na terenie zakładu karnego w Nowym Sączu na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:
    - Udzielanie widzeń osadzonym,
    - Odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych,
    - Zatrudnienie osadzonych poza terenem Zakładu Karnego w Nowym Sączu.
  2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
  3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
  4. Zakład Karny w Nowym Sączu podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.
Rozmiar: 257.0 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej