Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) informujemy, iż:

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Nowym Sączu po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu z dn. 16 października 2020 r. wyraził zgodę na wprowadzenie do dnia 30 października 2020 r. ograniczeń dla osadzonych w nowosądeckiej jednostce, polegających na wstrzymaniu:

  • Udzielania osadzonym widzeń;
  • Odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;
  • Zatrudnienia osadzonych poza terenem Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy.
Powyższe ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Zakład Karny w Nowym Sączu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu rekompensatę wprowadzonych ograniczeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej