W tych trudnych czasach, kiedy współczesny człowiek coraz dotkliwiej doświadcza chaosu wzorców i zaniku wartości moralnych bezsprzecznie potrzebujemy wstawiennictwa i przykładu wyniesionych na ołtarze. Oni są stróżami prawdy i pewnymi przewodnikami w drodze do Boga. Ich nauczania oraz kontemplacja przykładu życia stanowią dla nas wzór gorliwego postępowania w wierze, są niezawodnym wsparciem i pomocą.

Kaplica Zakładu Karnego w Nowym Sączu pw. Św. Jana Pawła II wzbogaciła się o kolejne sacrum. Obok szczątków św. Jana Pawła II patrona kaplicy, oraz bł. Karoliny Kózkówny znajdą się relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. 23 listopada odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Artura Ważnego, podczas której wprowadzono relikwie do świątyni.

Przykład wiary błogosławionych oraz ich wstawiennictwo prowadzi nas do samego Boga, który jest źródłem i szczytem świętości. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko żył z ludźmi bardzo blisko. Urzekał prostotą i ciepłem zarówno wtedy, gdy sprawował sakramenty święte, jak również wtedy, gdy chodził na procesy więźniów politycznych, organizował opiekę nad ich rodzinami, pomagał pokonywać strach. Budził ogromne zaufanie, był wzorem prostoty, pokory, bezinteresowności, ale też wierności powołaniu i odwagi. 
Natomiast bł. kard. Stefan Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym, duchowym, współtwórcą przemian społecznych. W swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który mawiał „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”. Był nazywany Prymasem Tysiąclecia i Ojcem Narodu. Warto również dodać, że rok 2021 ustanowiono Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, w przekonaniu o szczególnym znaczeniu osoby kardynała dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej